progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-09-26

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Mateusz Nowicki

Tel.:

e-mail: mateusz.nowicki@kopernik.org.pl

Dostawa 12 licencji do wyświetlania filmów w Planetarium Centrum Nauki Kopernik oraz w Planetarium mobilnym Centrum Nauki Kopernik – zamówienie z podziałem na 12 części

PROCEEDINGS NO Z9/75855

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZP.260.64.2022.MN

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 licencji do wyświetlania filmów w Planetarium Centrum Nauki Kopernik oraz w Planetarium mobilnym 
Centrum Nauki Kopernik -
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części
część 1 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. 3-2-1 Liftoff!;
część 2 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. Dark Universe;c) 
część 3 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. DINOSAURS: A Story of Survival;d)
część 4 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. Living Worlds;e) 
część 5 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. Magic Globe;f) 
część 6 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. Black Hole First Picture;g) 
część 7 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. Granpa & Zoe – Mission: Light;h) 
część 8 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. Lucia, the secret of shooting stars;i) 
część 9 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. Explore;j) 
część 10 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. We are guardians;k) 
część 11 zamówienia- Dostawa licencji do filmu pt. Kitz the cat’s – SuperMoon Adventure;l) 
część 12 zamówienia - Dostawa licencji do filmu pt. VOYAGER: the Never-Ending Journey;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a) Załączniku nr 1 w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia;
b) Załączniku nr 2 w projektowanych postanowieniach umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...