progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-09-27

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Joanna Giemza

Tel.:

e-mail: joanna.giemza@kopernik.org.pl

Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik.

PROCEEDINGS NO Z9/75851

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: DZP.260.62.2022.JG

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na 2 części:

a) Część nr 1 – Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego stacji badawczych, stanowisk informacyjnych oraz konstrukcji scenograficznych zgodnych z dokumentacją dostarczoną przez CNK, na potrzeby strefy LivingLab

b) Część nr 2 – zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania do obsługi Stanowisk Informacyjnych i Stacji Badawczych zgodnego z dokumentacją dostarczoną przez CNK, na potrzeby strefy LivingLab

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...