progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-19

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Joanna Świstak

Tel.:

e-mail: joanna.swistak@kopernik.org.pl

Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zapewnieniem obsługi eksploatacyjnej, oraz świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiująco-drukujących SHARP.

PROCEEDINGS NO Z1/96120

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Signature of the case: DZP.261.1.2022.JŚ

Order object:

Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zapewnieniem obsługi eksploatacyjnej, oraz świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiująco-drukujących SHARP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr. 1 do zapytania ofertowego - ogłoszenia.

Zamawiający warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert określił w zapytaniu ofertowym - ogłoszeniu.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. OFERTA - 1 pieces Read

Questions regarding the proceedings "Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zapewnieniem obsługi eksploatacyjnej, oraz świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiująco-drukujących SHARP."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...