progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-07

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Marcin Stańczak

Tel.:

e-mail: marcin.stanczak@kopernik.org.pl

Dostawa sprzętu audio-video na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 3 części.

PROCEEDINGS NO Z69/75856

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: DZP.260.59.2022.MSt

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Dostawa sprzętu audio-video na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 3 części.

Część 1 zamówienia: Dostawa i instalacja sprzętu AV w sali "Moduły warsztatowe 1 i 2" w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do Specyfikacji warunków zamówienia.
Część 2 zamówienia: Dostawa urządzeń multimedialnych audio-video oraz oświetlenia studyjnego do profesjonalnego studia nagraniowego w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - studio stacjonarne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do Specyfikacji warunków zamówienia.
Część 3 zamówienia: Dostawa urządzeń multimedialnych audio-video oraz oświetlenia studyjnego do profesjonalnego studia nagraniowego w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - studio mobilne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3. do Specyfikacji warunków zamówienia.


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...