progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-12-12

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Joanna Ostrowska

Tel.:

e-mail: joanna.ostrowska@kopernik.org.pl

USŁUGA HOSTINGU DLA SERWISÓW CENTRUM NAUKI KOPERNIK

PROCEEDINGS NO Z19/84584

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: DZP.260.80.2022.JO

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hostingu dla serwisów Centrum Nauki Kopernik.

2. Oprócz usługi hostingu serwerów CNK w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

- zaplanowanie i przygotowanie infrastruktury pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i optymalizacji kosztowej,

- monitorowanie infrastruktury klienta bezpośrednio na poziomie systemu operacyjnego,

- migracja usług,

- wsparcie zespołów zewnętrznych w trakcie migracji,

- przygotowanie systemu weryfikacji umożliwiającego dostęp do środowisk testowych i produkcyjnych dla wskazanych partnerów CNK.Bezpośredni dostęp do baz serwisów (aktualnie wyłącznie bazy typu mysql) hostowanych serwisów przez autoryzowanych operatorów przez interfejs webowy (zarządzane przez CNK).

- wybrane silniki bazy danych będą możliwe do umieszczenia w uprzednio stworzonym segmencie sieci, izolując logiczne bazy danych od sieci publicznych, pozwalając na dostęp tylko z określonych lokalizacji lub instancji,

- instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych,

- instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do zapewnienia środowiska wysokiej dostępności (HA),

- bieżąca opieka polegająca na codziennej weryfikacji stanu systemu oraz analizie logów,

- reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące z systemów monitoringu lub z innych źródeł dotyczące systemu objętego usługą administracyjną,

- aktualizacja oprogramowania na życzenie ze względu na błędy bezpieczeństwa,

- wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych,

- udostępnienie CNK systemu zgłoszeń online,

- udostępnienie CNK dedykowanego numeru telefonicznego do zgłoszeń.Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...