progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-02-08

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Mateusz Nowicki

Tel.:

e-mail: mateusz.nowicki@kopernik.org.pl

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK

PROCEEDINGS NO Z13/75855

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZP.260.2.2023.MN

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracownik Przewrotu Kopernikańskiego CNK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...