progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-02-14

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Daria Piątkowska

Tel.:

e-mail: daria.piatkowska@kopernik.org.pl

Wynajem średnioterminowy samochodu osobowego na potrzeby Inicjatywy SOWA

PROCEEDINGS NO Z33/96119/aktualizacja1

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Signature of the case: DZP.262.7.2023.DP

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem średnioterminowy samochodu osobowego na potrzeby Inicjatywy SOWA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Warunki udziału w postępowaniu zamawiający określił w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny:
1) Cena - 85 punktów (cena brutto)
2) Stawka za każdy dodatkowy kilometr ponad zakładany przebieg - 15 punktów (cena brutto)

___________________________________________________________

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wynajem samochodu w I okresie (do 9 000km) - 1 service Read
2. Wynajem samochodu w II okresie (do 16 000km) - 1 service Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 85%
2. Stawka za każdy dodatkowy kilometr ponad zakładany przebieg (do 200km na każdy z okresów) - stawka za 1km brutto 15%

Formal criterias:

  1. zaoferowana przez wykonawcę cena oferty uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
  2. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego) oraz określone w nich warunki wykonania przedmiotu zamówienia są mu znane, akceptuje je i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszą ofertą,
  3. wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia (zapytania ofertowego),
  4. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  5. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści zastrzeżeń,

Questions regarding the proceedings "Wynajem średnioterminowy samochodu osobowego na potrzeby Inicjatywy SOWA"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...