progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-04-21

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Joanna Ostrowska

Tel.:

e-mail: joanna.ostrowska@kopernik.org.pl

Dostawa wraz z montażem systemu kontroli dostępu oraz urządzeń monitoringu w budynkach CNK i PPK

PROCEEDINGS NO Z22/84584

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZP.260.16.2023.JO

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu kontroli dostępu oraz urządzeń monitoringu w budynkach Centrum Nauki Kopernik (dalej: CNK) i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (dalej: PPK), której celem jest naprawa oraz rozbudowa działających obecnie systemu kontroli dostępu (KD) oraz CCTV w budynku CNK i sytemu kontroli dostępu w budynku PPK.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania (części):
1) dostawa i montaż elementów systemu KD w budynku PPK/CNK,
2) dostawa i wymiana stacji roboczych i kamer systemu CCTV w budynku CNK
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
1) Zał. nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
2) Zał. nr 4c formularzu minimalnych wymagań dla wybranych elementów systemu kontroli dostępu – cz.I zamówienia,
3) Zał. nr 4d formularzu minimalnych wymagań dla elementów systemu CCTV – cz.II zamówienia,
4) Zał. nr 2 projektowanych postanowieniach umowy,
5) Zał. nr 10 i zał. nr 11 rzutach poziomych
do SWZ


Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...