progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-09

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Daria Piątkowska

Tel.:

e-mail: daria.piatkowska@kopernik.org.pl

Sukcesywne usługi przeglądów okresowych oraz napraw automatycznych ekspresów do kawy będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik

PROCEEDINGS NO Z48/96119

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Signature of the case: DZP.261.18.2023.DP

Order object:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi przeglądów okresowych oraz napraw automatycznych ekspresów do kawy będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Warunki udziału w postępowaniu zamawiający określił w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny:
1) Cena - 100 punktów (cena brutto)

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. przegląd okresowy - Jura Impressa C5 - 1 pieces Read
2. przegląd okresowy - Saeco Royal Gran Crema - 3 pieces Read
3. przegląd okresowy - Saeco Aulika Focus - 2 pieces Read
4. przegląd okresowy - Siemens EQ6 s700 TE607203RW - 2 pieces Read
5. przegląd okresowy - Siemens EQ6 plus S500 TE655319RW - 3 pieces Read
6. przegląd okresowy - Siemens EQ6 plus S700 TE657319RW - 2 pieces Read
7. przegląd okresowy - Siemens EQ6 plus S300 TE653318RW - 1 pieces Read
8. koszt naprawy (liczony w roboczogodzinach) - 1 rbg. Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  2. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści zastrzeżeń,
  3. zaoferowana przez wykonawcę cena oferty uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
  4. wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia (zapytania ofertowego),
  5. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego) oraz określone w nich warunkami wykonania przedmiotu zamówienia są mu znane, akceptuje je i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszą ofertą,

Questions regarding the proceedings "Sukcesywne usługi przeglądów okresowych oraz napraw automatycznych ekspresów do kawy będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...