progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-05-23

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Anna Szymborska-Hernandez

Tel.:

e-mail: anna.szymborska@kopernik.org.pl

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik część 2.

PROCEEDINGS NO Z19/75852

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZP.260.33.2023.ASH

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik część 2: nogi, obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty i inne drobne elementy, które mają zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w: a) Załączniku nr 1 - w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, b) Załączniku nr 7 - w dokumentacji technicznej, c) Załączniku nr 2 - projektowanych postanowieniach umowy.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...