progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-06-16

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Karolina Dominikowska

Tel.:

e-mail: karolina.dominikowska@kopernik.org.pl

„Dostawę pakietu usług wsparcia producenta oprogramowania dla produktów Microsoft Zamawiającego przez okres 12 miesięcy”

PROCEEDINGS NO Z5/111327

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: PZP.260.37.2023.KD

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienie jest dostawa pakietu usług wsparcia producenta oprogramowania dla produktów Microsoft Zamawiającego w wymiarze 210 godzin.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
- załącznik nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 2 projektowanych postanowieniach umowy.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) przez okres 12 miesięcy.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...