progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-08-31

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Katarzyna Załuska

Tel.:

e-mail: katarzyna.zaluska@kopernik.org.pl

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia biur Centrum Nauki Kopernik

PROCEEDINGS NO Z17/75854

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: DZP.260.52.2023.KZ

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia biur Centrum Nauki Kopernik.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) Część nr 1: dostawa komputerów przenośnych i All In One na potrzeby biur CNK
b) Część nr 2: dostawa monitorów na potrzeby wyposażenia biur CNK

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a) Załączniku nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b) Załączniku nr 2 projektowanych postanowieniach umowy.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...