progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-04-22

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Małgorzata Wysocka

Tel.:

e-mail: malgorzata.wysocka@kopernik.org.pl

Świadczenie usług transportowych - transport eksponatów do wskazanych przez Centrum Nauki Kopernik lokalizacji na terenie Polski

PROCEEDINGS NO Z4/75853

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: PZP.260.18.2022.MW

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych -transport eksponatów do wskazanych przez Centrum Nauki Kopernik lokalizacji na terenie Polski.
Przedmiot zamówienia realizowany w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...