progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-06-03

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Katarzyna Załuska

Tel.:

e-mail: katarzyna.zaluska@kopernik.org.pl

WYMIANA CHŁODNIC ORAZ SILNIKÓW WENTYLATORÓW W WIEŻACH CHŁODNICZYCH NR 1-3 W BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK

PROCEEDINGS NO Z2/75854

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: PZP.260.29.2022.KZ

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana chłodnic oraz silników wentylatorów w wieżach chłodniczych nr 1-3 w budynku Centrum Nauki Kopernik. Zakres prac objętych zamówieniem wynika z konieczności przywrócenia wydajności instalacji chłodzenia w budynku Centrum Nauki Kopernik (CNK) poprzez dostawę i wymianę 3 (słownie: trzech) chłodnic w wieżach chłodniczych nr 1, 2, 3 oraz 42 szt. silników
elektrycznych w ww. wieżach chłodniczych.


Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...